Miltä teollisuuden sopimusvalmistus näyttää vuonna 2023?

Ympärillä pyörivä maailma määrittelee paljon millaisia koneita ja laitteita tulevaisuudessa tarvitaan.  Jatkuva teknologian kehitys ja muuttuva lainsäädäntö edellyttää teollisuuden sopimusvalmistuksen yrityksiltä kehitystä niin koneiden, työvoiman kuin vastuullisuuden osalta.   

Mm. meriteollisuuden tarpeisiin vaativia ja mittatarkkoja koneistettavia kappaleita valmistava ITA Nordicin tavoitteena on olla aina askeleen edellä kehityksessä. Lue miltä teollisuuden sopimusvalmistus näyttää vuonna 2023 ITA Nordicin silmin.  

Koneet ja laitteet kehittyvät – työvoiman tulee pysyä muutoksessa mukana 

Viimeisimpien 5 vuoden aikana muutos alalla on ollut erittäin nopeaa. Pitääkseen yrityksen kilpailukykyisenä, tulee koneiston kehittyä samaa tahtia. Tällainen nopea muutos edellyttää jatkuvia investointeja sekä työvoiman osaamisen kehittämistä. 

Samalla kun koneiden tuottokyvyltä vaaditaan enemmän, vaaditaan myös sen käyttäjältä osaamista. Muutaman viimeisen vuoden aikana koneet ja laitteet ovat kehittyneet entistä vaativimmiksi, mikä on samalla lisännyt myös työvoiman osaamistarvetta. 

– Käytännössä ei ole enää yksinkertaisia työtehtäviä, vaan tällaiset työvaiheet ovat siirretty kokonaan automaatiolle. Työtehtävät ovat muuttuneet monimutkaisemmiksi ja työntekijältä edellytetään nykyisin osaamisen lisäksi myös innostusta ja kiinnostusta erilaisten työtehtävien opettelemiseen, sanoo ITA Nordicin hallituksen puheenjohtaja Tommi Matikainen.

– Lisäksi suurten ikäluokkien poistuminen työmarkkinoilta on selkeästi vaikuttanut alalla niin, että työvoimapula on lähes krooninen. Osaavan työvoiman saaminen on entistä hankalampaa ja mekin haemme jatkuvasti osaavia CNC-koneistajia. Työvoimastamme noin 25 % on kansainvälistä. Toimialallamme kansainvälisen työvoiman työllistäminen on helppoa, koska mm. piirustukset tehdään kaikkialla maailmassa standardien mukaisesti ja niitä on helppo tulkita kansallisuudesta riippumatta, jatkaa Matikainen.  

Vastuullisuus nostaa päätään myös vuonna 2023 

Vastuullisuus muuttuu koko ajan. Vastuullisuusasteeseen vaikuttaa mm. lainsäädäntö, mutta yritysten odotetaan nykyisin olevan myös enemmän tietoisia muistakin vastuullisuusasioista kuin lakisääteisistä. Ennakoivalla vastuullisuudella yritys parantaa kilpailuetuaan. 

ITA Nordicillakin ympäristövastuu otetaan tosissaan. Olemme yksi markkinoiden vähiten hiilidioksidia päästävä koneistaja eli pystymme tarjoamaan koneistetuille tuotteillemme erittäin pienen hiilijalanjäljen. Kaikesta käyttämästämme teräksestä 75 % on hiilivapaata, kierrätettyä terästä. Teemme tiivistä yhteistyötä Puntalan yksikön lähellä sijaitsevan Ovakon terästehtaan kanssa, jossa tehtaan pääraaka-aine on Suomesta tuleva teräsromu. Tuotteiden valmistuksesta tulevan koneistuslastun palautamme takaisin Ovakon tehtaalla raaka-aineeksi, jolloin ylimäärämateriaalia ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja ja pystymme pitämään hiilijalanjäljen pienenä. Lisäksi kaikki tuotannossa käyttämämme sähkö on uusiutuvaa energiaa. 

– Huomioimme kaikessa toiminnassamme vastuullisuuden ja toiminta on menossa koko ajan siihen suuntaa, että päämiehemme haluavat tietää miten tuotamme kappaleita, mikä on meillä valmistettujen tuotteiden hiilijalanjälki ja miten se vaikuttaa lopputuotteeseen. Uskon, että loppuasiakkaan kiinnostus tuotteen hiilijalanjälkeen tekee tulevaisuudessa kehityksestä vieläkin nopeampaa, sanoo Matikainen. 

Miltä vuosi 2023 näyttää ITA Nordicin silmin?  

Tällä hetkellä koko Suomessa teollisuuden tilauskanta on historiallisen korkealla tasolla. Kysyntä on erityisen suurta kaikissa uudessa teknologiassa, joka liittyy energian säästämiseen. Tämä on näkynyt myös ITA Nordicin kysynnässä.  

– Energiantuotantoon liittyviä koneita ja laitteita valmistavat toimijat kasvavat koko ajan. Myös kaikki terveydenhuoltoalan, ruoantuotannon ja mm. puolustusvoimien koneiden ja laitteiden valmistus tulevat kasvamaan. Meiltä löytyy tällaisiin vaativiin laitteisiin ja kokoonpanoihin tarvittavaa osaamista. Ainoan haasteen kasvuun aiheuttaa käytännössä se, että kaikki kapasiteetti on tällä hetkellä jo käytössä. Näihin haasteisiin vastaamme tekemällä investointeja, joihin käytämmekin vuosittain noin 10 – 20 % liikevaihdosta, sanoo Matikainen.  

ITA Nordicin tavoitteena on jatkaa kasvuaan 

Vuosi 2022 oli hyvä vuosi ITA Nordicille. Ja vaikka maailmantilanteesta johtuen komponenttien saatavuus oli heikompaa ja niiden toimitusajat olivat pidempiä, pystyimme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin. Tilauskantamme on tällä hetkellä erinomainen ja alkuvuosi 2023 on näyttänyt sen, että toiminta on normalisoitumassa ja teräksen saatavuus on parantunut ja hinta tasoittunut. Samalla kasvusuunnalla jatkamme edelleen vuonna 2023! 

 

Katso kaikki uutiset