Vuosittaiset investoinnit pitävät kilpailukykyä yllä

Investoinnit ovat kilpailukyvyn edellytys – uudet tuotantolaitteet tehostavat tuotantoa, parantavat tuotteiden laatua ja toimitusvarmuutta.

Koneiden ja laitteiden jatkuva kehittyminen edellyttää yrityksiltä jatkuvia investointeja, jotta yrityksen kilpailukyky alalla säilyy. Vaativiin koneistettuihin osakokonaisuuksiin ja tuotteisiin erikoistuneen ITA Nordic käyttää vuosittain noin 10 – 20 % liikevaihdosta investointeihin. 

– Yrityksemme kasvustrategia edellyttää kapasiteetin lisäystä ja sitä kautta säännöllisesti tehtyjä investointeja. Haluamme olla aina askeleen edellä ja tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista laatua vaativissa tuotteissa ja kokoonpanoissa, sanoo ITA Nordicin hallituksen puheenjohtaja Tommi Matikainen. 

– Lisäksi olemme aina olleet ja olemme edelleen valmiita tekemään investointeja asiakkaiden tarpeita kuunnellen. Automaation lisäämisellä pystymme hillitsemään kustannuspainetta ja toimittamaan asiakkaille tuotteita kilpailukykyisellä hintatasolla, vaikka ympärillä olevat kustannukset nousevat, jatkaa Matikainen. 

Investointipäätökset tehdään aina vastuullisesti 

Investoinnit suunnitellaan ITA Nordicilla aina harkiten ja vastuullisesti. Laitehankinnat tehdään teknologiamaista, joissa panostetaan uusimpaan teknologiaan ja koneiden laatu on erittäin korkeaa. Lisäksi hankintojen yksi edellytys on, että maahantuojalla on kyky toimittaa tarvittaessa varaosia ja huolehtia asianmukaisista huolloista. 

– Uusien koneiden käyttöikä on noin 10 – 15 vuotta, joskus jopa pidempään. Teknologian nopea kehitys aiheuttaa kuitenkin sen, että uusiin koneisiin investoidaan aiempaa aikaisemmin, ennen vanhan koneen elinkaaren loppua. Tällöin varmistutaan laaduntuottokyvystä ja katkeamattomasta tuotannosta. Uusien koneiden lisäksi olemme investoineet olemassa olevien koneidemme automatisaatioon ja robotiikkaan, kertoo Matikainen.

Tuotannon tehostamista ja kustannussäästöjä

Investoinneilla tehostetaan tuotantoa, saadaan kustannussäästöjä ja ylläpidetään näin myös kilpailuetua. Viime vuosina ITA Nordicin investoinnit ovat painottuneet kapasiteetin lisäämiseen ja viimeisimmät investoinnit ovatkin olleet monipuoliseen sorvaukseen soveltuvia monitoimisorveja. Uusimpina niistä ovat Puntalan yksikössä toimiva Okuman U4000 monitoimisorvi sekä Närpiössä akselisorvaukseen soveltuva Boehringer VDF-450. 

Näiden investointien kilpailuetuna on, että yhdellä monitoimilaitteella pystytään toteuttamaan useampi työvaihe eli käytännössä työ kerralla valmiiksi. Näin ei tarvitse ylläpitää välivarastoja eikä puskureita, vaan pystytään tehostamaan tuotantoa ja pienentämään kokonaiskustannuksia. 

– Toimimme vahvasti investointivaltaisella toimialalla ja pysyäksemme kilpailukykyisenä, tulee säännöllisiä investointeja tehdä. Viimeisin, ja samalla myös yrityksen historian suurin, investointi on Närpiön yksikköön tehty korvausinvestointi akseleiden keskiöintiin, jonka kustannukset tulevat olemaan kokonaisuudessaan noin 1,5 miljoonaa euroa, sanoo Matikainen.

– Emme yleensä investoi markkinoiden edullisimpiin ratkaisuihin, vaan pyrimme varmistamaan, että hankkimamme laitteet ovat laadukkaita ja pystyvät toteuttamaan asiakkaillemme tuotteita vaativiinkin tarpeisiin, lisää Matikainen. Suurin osa tuotteistamme menee vientiin ja meille onkin myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston tukea investointeihin. Tuella pyritään kehittämään ja tukemaan vientiyritysten rakennetta ja kilpailukykyä maailmalle, jatkaa Matikainen. 

Investoinneilla lisää työpaikkoja

Sen lisäksi, että investoinnit lisäävät kilpailukykyä ja tuovat säästöjä, on investoinneilla ollut positiivisia vaikutuksia työllisyyteen. Kun investoinnit ja automaatio lisäävät kilpailukykyä ja yritys kasvaa, tarvitaan myös lisää työvoimaa.  

– Investoinnit uusiin koneisiin, automaatioon ja robotiikkaan tarkoittavat aina myös henkilökunnan tarvetta. Koneen takana on kuitenkin aina ihminen. Etsimmekin jatkuvasti lisää mm. osaavia CNC-koneistajia, vinkkaa Matikainen. 

Katso kaikki uutiset