Akseleiden tarkat toleranssit ja materiaalin laatu ovat avainasemassa teollisuuden sovelluksissa

Teollisuuskäytössä akseleilta vaaditaan suunniteltua lujuutta ja mittatarkkuutta, jotta niiden suorituskyky on optimaalinen. Materiaalihankinta ja laadunvarmistus ovat lopputuotteen kannalta olennaisin osa tarkkuusakseleiden valmistuksessa. ITA Nordicin Närpiön yksikkö on keskittynyt erityisesti sähkömoottoreihin valmistettavien tarkkuusakseleiden tuotantoon.

Tarkkuusakselit ovat keskeisessä osassa monissa teollisuuden sovelluksissa, joiden suorituskyky ja luotettavuus riippuvat suurelta osin käytettyjen akseleiden laadusta ja tarkkuudesta. Tällaisia ovat mm. sähkömoottorit, teollisuusvaihteistot, kuljetusvälineet sekä teollisuuspumput ja –puhaltimet.  

Vaativia ja mittatarkkoja koneistettavia kappaleita valmistava ITA Nordic valmistaa tiukimmatkin tekniset vaatimukset täyttävät tarkkuusakselit eri alojen laitevalmistajille. Tarkkuusakseleiden valmistuksessa käytetään uusinta cnc-tekniikkaa ja valmistuksen tuotantomenetelmät ovat hiottu tehokkaiksi. Tarkoin mietitty valmistusprosessi sekä huolellisesti valitut materiaalit varmistavat sen, että tuotteen kestävyys ja suorituskyky ovat erinomaiset.  

Tarkkuusakseleiden laatu kertaantuu lopputuotteessa

Panostamme laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Onnistuneeseen lopputulokseen päästään pitämällä tavoitteet korkealla. Meillä työstökoneiden laatu ja kunto ovat huipputasoa ja pyrimme minimoimaan koneseisokkeja sarjavalmistuksessa.  Pidämme työstöohjelmat ajan tasalla ja päivitämme tarvittaessa niitä asiakaskuvien ja parametrien perusteella. Valmistuksen jokainen työvaihe on tarkoin määritelty ennen kuin työstö koneella aloitetaan. Näin pystymme toimittamaan tarkkuusakselit ja muut tuotteet asiakkaillemme räätälöidysti ja aikataulussa, ilman että heidän omaan tuotantoonsa tulee katkoksia.  

– Olemme tehneet pitkään tiivistä yhteistyötä  mm. sähkömoottori-, teollisuusvaihteisto- ja kuljetusvälinesovellustenvalmistajien kanssa. Asiakkailla on omat vaatimuksensa tuotteiden ominaisuuksista, ja me pystymme joustavasti valmistamaan kunkin tarpeeseen räätälöityjä ratkaisuja. Tiivis yhteistyö asiakkaidemme kanssa varmistaa odotusten ja tarpeiden täyttymisen, sanoo ITA Nordicin liiketoimintajohtaja Jari Kärkkäinen

– On erityisen tärkeää, että akseleiden mitat täyttävät tarkat vaaditut toleranssit. Pienikin virhe mitoissa voi aiheuttaa suuria ongelmia lopputuotteessa. Siksi kiinnitämme erityisesti huomiota materiaaleihin sekä panostamme aina prosessiaikaiseen laadunvarmistukseen. Päästämme käsistämme ainoastaan laatuvaatimukset täyttäviä, mittatarkkoja akseleita.  

Kaikki lähtee laadukkaista materiaaleista  

Tarkkuusakseleiden laadunvarmistus alkaa jo materiaalin hankintavaiheessa. Suosimme materiaalihankinnoissa kotimaisia terästehtaita, mutta osa hankinnoista tehdään pitkäaikaisilta kumppaneiltamme ulkomailta. Laadukas teräs mahdollistaa tarkkuusakseleilta vaadittavien ominaisuuksien toteutumisen, sillä se on tasalaatuista ja tarjoaa suunnitellun lujuuden ja lopputuloksen akseleille. Materiaalin erinomainen laatu mahdollistaa myös tarkat koneistusprosessit, jolloin akselit voidaan valmistaa automaattisesti, tarkasti mittojen ja toleranssien mukaan. Myös laatuvirheiden todennäköisyys tuotannossa pienenee.  

– ITA Nordic tekee materiaalihankinnat aina luotettavilta toimittajilta. Teemme tiivistä yhteistyötä mm. Imatralla sijaitsevan Ovakon terästehtaan kanssa. Ovako on Pohjoismaiden suurin romuteräksen kierrättäjä ja heidän käyttämänsä pääraaka-aine on Suomesta tuleva teräsromu. Ovakon tuotanto on hiilineutraali ja haluamme osaltamme olla vaikuttamassa tuotteiden hiilijalanjälkeen, sanoo Kärkkäinen.  

Tarkkuusakseleiden valmistuksessa laadunvarmistus on olennainen osa prosessia 

Prosessiaikaisella laadunvarmistuksella varmistetaan, että lopputulos täyttää vaaditut tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet.   

– Koulutettu henkilökuntamme huolehtii laadunvarmistuksesta sekä siihen liittyvästä tuotannonaikaisesta raportoinnista ja laatudokumentoinnista eli mittapöytäkirjojen täyttämisestä, kertoo Kärkkäinen.  

– Käytämme tarkkuusakseleiden laadunvarmistuksessa mm. magneettijauhetarkastusta, joka on yksi yleisesti käytetyistä menetelmistä. Magneettijauhetarkastuksessa tarkastettava kappale magnetisoidaan ja sen päälle levitetään fluorisoiva magneettijauheneste. Magneettijauhenesteen partikkelit hakeutuvat mahdollisten materiaalissa piilevien virheiden ympärille ja tarkastaja tarkastaa visuaalisesti ultraviolettivalon avulla, löytyykö mahdollisia halkeamia tai säröjä tuotteen pinnassa, jatkaa Kärkkäinen.  

Laatudokumentointi varmistaa sen, että tuote on vaatimusten mukainen ja mahdolliset viat havaitaan ajoissa, sekä minimoidaan viallisten tuotteiden pääsy asiakkaalle asti.

ITA Nordicin Närpiön yksikkö valmistaa tarkkuusakselit mm. sähkömoottorivalmistajille 

ITA Nordicin Närpiön yksikkö on keskittynyt tarkkuusakseleiden valmistukseen erityisesti sähkömoottorivalmistajille. Toimitamme korkealaatuisia, ruostumattomista terässeoksista sekä hiiliteräksestä valmistettuja akseleita, jotka kestävät äärimmäisiä sääolosuhteita ja tarjoavat tarkkaa voimansiirtoa ja luotettavuutta teollisuuden sovelluksiin.  

Toimitamme akseleita myös laivaluokiteltuna ABS, BV, DNV, LR ja RINA –luokitusten mukaisesti. 

Katso kaikki uutiset