Prosessinaikainen laadunvarmistus pienentää laatukustannuksia koko toimitusketjussa

ITA Nordicilla laadunvarmistus sisältyy tuotteiden valmistusprosesseihin. Jo heti ensimmäinen kappale tarkistetaan, jotta tuotanto käynnistyy asiakkaan määrittämien laatuvaatimusten mukaisesti. Prosessiaikaisella laadunvarmistuksella pystytään pitämään laatukustannukset aisoissa.

Laadunvarmistus lähtee käytännössä jo materiaalihankinnoista, mutta prosessiaikainen valvonta auttaa pitämään tuotannon suunnitelmallisena ja kustannustehokkaana. ITA Nordic on keskittynyt erityisesti vaativien mittatarkkojen koneistettavien kappaleiden sekä erilaisten kokoonapanojen valmistamiseen, jossa laadunvarmistus on lopputuotteen kannalta erityisen tärkeää. Tällaisia tuotteita ovat mm. meriteollisuuteen valmistettavat toimintavarmuutta vaativat moottoreiden ja propulsiolaitteiden osat. 

– Koneidemme laaduntuottokyky sekä laadunvarmistuksemme ovat sillä tasolla, että pystymme tuottamaan asiakkaillemme jatkuvaa korkeaa laatutasoa myös hyvin vaativienkin komponenttien osalta, sanoo ITA Nordicin toimitusjohtaja Tommi Laakso. Osaavilla työntekijöillä on kuitenkin aina ratkaiseva rooli valmistusprosessissa, jotta huippuluokan koneilla päästään haluttuun lopputulokseen, lisää Laakso. 

Alkuvaihe on tuotantoprosessin kannalta kriittisin

Tuotannon alkuvaihe on tuotteiden valmistuksen kannalta kriittisin vaihe. Siksi laadunvarmistus on sisällytetty ITA Nordicilla tuotteiden valmistusprosessiin jo aloituksesta lähtien. Näin pystytään reagoimaan mahdollisiin poikkeamiin heti ja pitämään tuotanto kustannustehokkaana, sekä toimittamaan asiakkaalle tuotteet aikataulussa. 

Käytännössä prosessiaikainen laadunvarmistus tarkoittaa sitä, että jo heti ensimmäinen kappale tarkistetaan huolellisesti sekä tuotannontekijän, että laatuorganisaatioon kuuluvan laadunvarmistajan toimesta. Tällä varmistetaan, että tuotanto lähtee käyntiin asiakkaan määrittämien laatuvaatimusten mukaisesti. 

-Kustakin tuotantosarjasta käydään läpi vähintään ykköskappale sekä tehdään tietyn otantavälin mukainen seuranta ja lopuksi tietenkin tarkistetaan myös viimeinen kappale. Otantatiheys määräytyy prosessin laaduntuottokyvyn ja tuoteen vaativuuden suhteesta. Siihen vaikuttavat myös tuotantomäärä ja luonnollisesti myös asiakasvaatimukset. Pienissä valmistuserissä laadunseuranta saatetaan tehdä kaikille kappaleille. Suuremmissa erissä tarkastellaan kriittisemmin, millainen otanta on tarpeellista tehdä, kertoo tuotantopäällikkö Erkki Martikainen

Puntalan yksikössä työskentelevät laadunvarmistuksen ammattilaiset

ITA Nordicilla työskentelee Puntalan yksikössä laadunvarmistuksen parissa vakituisesti 3 henkilöä. He vastaavat koordinaattimittakoneiden käytön lisäksi myös käsimittavälineiden kalibroinneista ja huolloista. Vaikka mittaukset on pitkälti automatisoitua, on laadunvarmistuksessa mukana aina ihminen, joka suunnittelee mittaukset sekä analysoi tulokset. Mittaustulosten pohjalta tehdään tarvittavat muutokset valmistusprosessissa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.

Mikä tekee ITA Nordicin laadunvarmistuksesta erinomaisen?

ITA Nordic on panostanut Puntalan investoinneissa korkealaatuisiin laitteisiin ja vaatimusten edellyttämiin tiloihin. Näin pystytään varmistamaan riittävällä tarkkuudella erittäin vaativienkin tuotteiden laatutaso.

– Käytämme laadunvarmistuksessa alansa johtavan laitevalmistajan 3D-koordinaattimittauskoneita, jotka ovat hyvän tarkkuuden lisäksi myös nopeita. Käytännössä pystymme mittaamaan jopa 0,5 mikrometrin tarkkuudella halkaisijoita, kertoo Martikainen. Tuotantotiloissa käsimittavälineiden lisäksi hyödynnetään työstökoneissa olevia mittauspäitä sekä lasermittauslaitteistoa, jonka avulla robotti mittaa työstetyn kappaleen automatisoidusti solussa, jatkaa Martikainen. 

Korkea laatutaso näkyy asiakastyytyväisyydessä

Laatuvirhe on aina poikkeama normaaliin toimintaan – tuotanto saattaa pysähtyä ja tulee viivästyksiä ja uudelleenjärjestelyjä, jotka lisäävät aina myös kokonaiskustannuksia. Näiden tilanteiden minimointi sekä omassa että asiakkaan prosessissa parantaa koko toimitusketjun suorituskykyä ja kannattavuutta. Siksi laadunvarmistus on ITA Nordicilla kokonaisvaltaista ja vahvasti osana jokapäiväistä tekemistä.

– Tavoitteenamme on tyytyväinen loppuasiakas, oli kyse sitten valmistamistamme kokoonpanoista tai yksittäisistä komponenteista. Varmistamme aina, että meiltä lähtevä tuote on kokonaisuudessaan laatutasoltaan erinomainen, sanoo Laakso.

Vuoden 2022 asiakaskyselyssämme saimme erinomaiset asiakasarviot tuotteiden ja toimitustemme laadusta. Se on hieno osoitus siitä, kuinka olemme onnistuneet omassa osuudessamme asiakkaan toimitusketjussa. Tämä on aivan loistava suoritus koko henkilöstöltä ja vahva näyttö hyvin toimivista prosesseista, toteaa Laakso lopuksi.

Katso kaikki uutiset