Materiaalin hankinta CNC-koneistukseen vaatii ammattitaitoa ja verkostoja

CNC-koneistuksessa valmistettavien kappaleiden laadunvarmistus alkaa jo materiaalin hankintavaiheessa. ITA Nordicin konepajalle hankitaan materiaalia niin kotimaisilta kuin ulkomaisilta terästehtailta, jakelijoilta sekä teräspalveluyrityksiltä. Lopputuotteelta vaaditut ominaisuudet sanelevat osaltaan, mitä materiaaleja käytetään.

 

Materiaalien hankinta on komponenttien valmistuksessa prosessiketjun ensimmäinen vaihe. Hankinta on suuressa roolissa, sillä se on yksi lopputuotteen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Hyvin hoidettu materiaalien hankinta varmistaa, ettei asiakkaalle aiheudu lisäkustannuksia esimerkiksi laatupoikkeamista ja aikataulut pysyvät kurissa. ITA Nordicin konepajalla työstetään pääosin pyöröteräksiä, alumiinia sekä terästakeita ja -valuja. 

– Valmistamme erikoislujat kiinnitystarvikkeet pääasiassa nuorrutusteräksistä sekä ruostumattoman teräksen eri seoksista. Erilaisten akselituotteiden sekä hydrauliikkasylinterien komponenttien valmistamiseen käytämme edellisten lisäksi myös S355-lujuusluokan rakenneteräksiä, ITA Nordicin liiketoimintajohtaja Jari Kärkkäinen kertoo.

Koneistuksessa laatu ennen kaikkea

Koneistamalla valmistettujen kappaleiden tuotannossa on tärkeää, että materiaali on tasalaatuista ja laatu pysyy samana eri toimituserien välillä. Tämän vuoksi materiaalin laatu varmistetaan jo valitsemalla tasokas hankintalähde. Automaattikoneistuksen työstömenetelmät ovat hyvin herkkiä materiaalin laadun vaihtelulle, joten raaka-aineen laatua seurataan konepajalla tiiviisti.

– Asiakkaallamme voi olla omia vaatimuksia esimerkiksi teräksen puhtauden tai lujuuden osalta, jolloin tavallinen standardimateriaali ei sovellu tuotteisiin. Tällöin koko toimitusketju materiaalin hankinnasta lähtien valmiin tuotteen toimitukseen asti on määritelty etukäteen, Kärkkäinen kommentoi.

ITA Nordicilla on hyvä materiaalien toimittajaverkosto, joka kattaa kaikki konepajalla tarvitut raaka-aineet. Materiaaleille löytyy useita vaihtoehtoisia toimittajia, mikä lisää ITA Nordicin kilpailukykyä sekä parantaa riskienhallintaa saatavuuden osalta.

Mistä koneistuksen materiaaleja hankitaan?

ITA Nordic hankkii materiaalia sekä operatiivisesti että strategisesti. Operatiivisessa materiaalihankinnassa asiakas hoitaa raaka-aineiden hankkimisen ja jakelun itse, jolloin ITA Nordic ostaa asiakkaan sopimusta vastaan raaka-aineita sovitulta toimijalta, sovittuun hintaan. Strategisessa hankinnassa taas tuotteelle etsitään paras ja kilpailukykyisin raaka-ainelähde asiakkaan puolesta.

– Strategisella hankinnalla pyrimme varmistamaan raaka-aineiden tasaisen saatavuuden ja hintakehityksen sekä lisäämään asiakkaamme kilpailukykyä ja mahdollisuutta kasvattaa liiketoimintaansa. Asiakkaalla ei tarvitse olla valmiina materiaalien toimittajaa, sillä meillä on osaaminen ja kontaktit hankinnan hoitamiseen, Kärkkäinen kuvailee.

Materiaaleja hankitaan asiakkaiden antamien tarve-ennusteiden pohjalta sekä suoraan tarpeeseen. Mahdollisten pitkien toimitusaikojen ja suurien toimituserien vuoksi materiaalia varastoidaan myös toimitusvarmuuden maksimoimiseksi.

Paikallisuus pienentää hiilijalanjälkeä

ITA Nordic tekee tiivistä yhteistyötä Imatralla sijaitsevan Ovakon terästehtaan kanssa, jonka tuotannon pääraaka-aine on Suomesta tuleva teräsromu. ITA Nordicin Puntalan yksikön lähellä sijaitseva Ovako on Pohjoismaiden suurin romuteräksen kierrättäjä, minkä ansiosta yhtiön tuotteiden hiilijalanjälki on 80 prosenttia maailmanlaajuista keskiarvoa pienempi.

– Koneistamme ITA Nordicilla vuosittain noin 3000 tonnia Ovakon hiilineutraalia terästä. Konepajassa syntyvät koneistuslastut ja romu palautuvat takaisin tehtaalle raaka-aineeksi, minkä vuoksi ylijäämämateriaalia ei tarvitse rahdata pitkiä matkoja. Tämän ansiosta toiminnan hiilijalanjälki jää pienemmäksi, Kärkkäinen kommentoi.

Taustalla vankka osaaminen ja verkostot

ITA Nordicin osaaminen on materiaalihankinnan osalta erityisen tasokasta. Yrityksen laaja yhteistyöverkosto tarjoaa asiakkaille hyvät lähtökohdat saatavuuden varmistamiselle.

– Meillä on kokemusta terästeollisuuden tukkukaupasta yli 20 vuoden ajalta ja kontakteja löytyy Eurooppaa myöten. Asiakas voi varmistua siitä, että tuotteille löydetään paras mahdollinen raaka-ainelähde. Meillä on rautainen osaaminen ja laaja verkosto käytettävissä, Kärkkäinen tiivistää.

Katso kaikki uutiset