Industriell legotillverkning

QUALITY WITH US

Tillverknings-
processkedja

01
MATERIALAN-
FÖRSKAFFNING
Det första steget i processkedjan vid tillverkning av komponenter är inköp av material. Materialanskaffningen är också en av de viktigaste faktorerna som påverkar kvaliteten på slutprodukten. Materialet anskaffas från överenskomna partners som kunden angett, eller alternativt hjälper vi kunden hitta en materialleverantör som uppfyller alla krav som ställts. Genom att omsorgsfullt sköta materialanskaffningen säkerställer vi att kunderna inte drabbas av onödiga merkostnader, orsakade av till exempel kvalitetsavvikelser eller utdragna leveranstider. Vi har ett nära samarbete med ur logistisk synvinkel nära belägna europeiska återförsäljare och stålverk som tillverkar högkvalitativt stål av 100 % återvunnet material, vilket garanterar ett minimalt koldioxidavtryck.
02
TILLVERKNING
På ITA Nordic har vi en väldefinierad tillverkningsprocess från början till slut. Våra medarbetare spelar en viktig roll i alla tillverkningsskeden, även om vi delvis kan utnyttja automation och robotar. Tillverkningsprocessens ryggrad består av fräsmaskiner, flerfunktionssvarvar och valsmaskiner, samt robotarna som bistår dem. Vi är specialiserade på krävande svarvade och frästa precisionsdetaljer och i våra verkstäder bearbetas främst rundstål, aluminium och gjutgods. Vid behov investerar vi i vår maskinpark och optimerar produkter så att de fyller just kundens alla behov.
03
MONTAGE
ITA Nordic är specialiserade på tillverkning av precisionsbearbetade detaljer samt olika del- och legomonteringar. Produkter som kräver omfattande kunnande och precision är bland annat motordelar och speciella fästtillbehör för elektriska maskiner och den marina industrin, samt olika montage av lager- och hydraulaggregat. Vi satsar stort på den senaste tekniken och automation av fabrikerna, och vi fortbildar också vår professionella personal regelbundet. Vi kan erbjuda mycket krävande delmontage och leverera färdigt bearbetade komponenter.
04
KVALITETSSÄKRING
Med ITA Nordic som er underleverantör ingår kvalitetssäkring i tillverkningsprocesserna. Första detaljen kontrolleras fullständigt så att produktionsserien kommer igång i enlighet med de kvalitetskrav som kunden ställt. Med kontinuerlig kvalitetssäkring som en naturlig del under produktionens gång är det möjligt att hålla kvalitetskostnaderna under kontroll. Med hjälp av automation och robotteknik kopplat till processen håller vi alltid samma jämna kvalitetsnivå – och som vår kund sänks dina kvalitetskostnader avsevärt.
05
FÄRDIG PRODUKT
Vi ser till att slutresultatet av vår legotillverkning alltid är överlägset, oavsett produktionsvolym – kostnadseffektivt och alltid i tid. Färdigt maskinbearbetade produkter levereras även med önskad ytbehandling, såsom målade, passiverade, förzinkade och anodiserade. Vid behov kan produkterna erbjudas färdigt certifierade, t.ex. ABS, BV, DNV GL, LR, RINA och RMRS, uppfyllandes klassificeringssällskapens krav.
06
LOGISTIK
Vi levererar produkterna efter kundens behov i små eller stora partier, från enstaka detaljer till serier på hundratals stycken. Vi säkerställer snabba produkt- och reservdelsleveranser med hjälp av en optimerad leveranskedja och vid behov erbjuder även lagringsservice. Vi sköter även all logistik för dig: från lagring till fraktbokning och leverans enligt överenskommelse.

    Kontakta oss

    Hur kan vi hjälpa dig? Fyll i punkterna nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and
    Terms of Service apply.