Viimeistelty prosessiketju on tuottavuuden ja laadun maksimointia

ITA Nordicilla tuotannon prosessiketju lähtee hyvästä suunnittelusta ja toimintojen optimoinnista asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Käytännössä viimeistelty prosessiketju on tuottavuuden ja laatutason maksimointia CNC-koneistuksen erikoisosaamisen avulla. 

Sopimusvalmistuksen laadukas lopputulos perustuu tuotannon viimeisteltyyn prosessiketjuun. Vaativiin koneistettuihin tuotteisiin ja osakokonaisuuksiin erikoistunut ITA Nordic huolehtii valmistuksen prosessiketjusta tarkastamalla ja toteuttamalla kaikki työvaiheet, aina aloituksesta lopputarkastukseen ja logistiikkaan siten, ettei virheitä pääse syntymään. 

– Meillä viimeistelty prosessiketju tarkoittaa käytännössä sitä, että valmistuksen vaiheistus on suunniteltu järkevästi niin, että tuottavuus ja oikea laatutaso on maksimoitu ja hukka minimoitu. Tässä tärkeimmässä roolissa on koneistusmenetelmien ja niihin liittyvien ohjeistusten suunnittelu, toteutus ja viimeistely siten, että työstö- ja robottiohjelmat toimivat tehokkaasti ja hyvällä käyttöasteella ilman toistuvia haasteita, sanoo ITA Nordicin liiketoimintajohtaja Jari Kärkkäinen. Samalla myös huolehditaan, että työn aikana ja sen jälkeen tehtävä laadunvarmistus ja dokumentointi on oikealla tasolla, lisää Kärkkäinen.

Kaikki lähtee valmistuksen huolellisesta konseptisuunnittelusta

ITA Nordicilla tuotantoprosessin sujuva eteneminen alkaa perusteellisella etukäteissuunnittelulla. Sen avulla varmistetaan, että toiminta on tehokasta heti aloituksesta lähtien.

-Aloitamme menetelmäsuunnittelun tarkistamalla työstösolujen mahdollisuudet ja rajoitukset kappaleen vaatimuksiin nähden. Tämän jälkeen tuote on niin sanotusti ajettava sisään eli viimeistellään ensimmäisissä sarjoissa valmistusmenetelmä poistamalla syyt mahdollisten poikkeamien syntyyn tai tuotannon pysähtymiseen, kertoo Kärkkäinen. 

Lisäksi ITA Nordicilla huolehditaan aina siitä, että mittojen kalibrointi sekä työkalujen ja koneiden huoltovälit ovat määritelty oikealle tasolle. Myös työstettävistä kappaleista irronneiden lastujen poistot hoidetaan hallitusti. Näiden avulla pystytään välttämään toimintaan tulevat katkokset. 

Huolellisesti suunnitellut ja toteutetut tuotantoprosessin vaiheet vähentävät virheitä ja pitävät tuotannon kustannustehokkaana

Kun prosessiketju on huolellisesti suunniteltu, pysyy tuotanto kustannustehokkaana. Ennen valmistuksen aloittamista varmistetaan hyvissä ajoin, että tarvittavat raaka-aineet ovat saatavilla ja kapasiteetti vapaana. Näin pystytään toimittamaan asiakastuotteet aina asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Lisäksi uusien asiakkaiden kanssa sekä uusia työstettäviä tuotteita aloittaessa pidetään aina aloituspalaveri, jossa käydään läpi asiakkaan toimittamat piirustukset sekä valmistus vaihe vaiheelta. Huomioimme tuotteen mahdolliset kriittiset ominaisuudet, jotta sarjatuotanto lähtee käyntiin heti oikealla tavalla. 

-Tuotamme asiakkaillemme tuotteita sarjavalmistuksena, aina pienemmistä sarjoista suuriin, tuhansien kappaleiden sarjoihin. Sarjavalmistuksessa prosessit ovat aina ennalta suunniteltu hyvin pitkälle ja muutoksia ei juuri tule. Tämä tekee tuotannostamme kustannustehokasta.  Asiakkaidemme kilpailukyky säilyy ja he saavat tuotteensa maailmalle myydyksi, sanoo Kärkkäinen.  

ITA Nordicin vahvuus onkin, että he pystyvät valmistamaan lukuisia erilaisia koneistettavia sarjatuotantokomponentteja ja kokoonpanoja erilaisin valmiusastein ja lisäarvopalveluin. 

-Nykyaikaisen ja monipuolisen konekantamme ja osaavan henkilökuntamme ansiosta pystymme ottamaan tuotantoon erilaisia komponentteja joustavasti, kertoo Kärkkäinen. Meillä on erittäin hyvä tuotanto- ja automaatio-osaaminen omalla alallamme. 

Sopimusvalmistuksen viimeistelty prosessiketju lisää asiakastyytyväisyyttä

Kun sopimusvalmistuksen toiminnot on optimoitu asiakkaan tarpeiden mukaisiksi, syntyy kilpailukykyinen ja huippulaadukas lopputulos. Näin pystytään pitämään asiakkaille annettu laatulupaus niin tuotteiden kuin niiden toimitustenkin osalta. ITA Nordicin tekemän asiakastyytyväisyyskyselyn (v. 2022) mukaan he ovatkin onnistuneet tuotannon prosessiketjussa erinomaisesti. 

Katso kaikki uutiset