Valmis tuote

ITA Nordicin valmistusprosessit on suunniteltu huolellisesti varmistaakseen korkealaatuiset lopputuotteet sopimusvalmistuksen asiakkaille. Tämä saavutetaan hyödyntämällä viimeisintä teknologiaa, kattavaa konekantaa ja tehdasautomaatiota sekä työntekijöiden laajaa teknistä osaamista.

Tuotteen laadun varmistaminen alkaa jo materiaalihankinnoista ja jatkuu koko valmistusprosessin ajan, aina lopputuotteen toimitukseen saakka. ITA Nordic erikoistuu vaativien mittatarkkojen koneistettavien kappaleiden sekä monimutkaisten kokoonpanojen valmistukseen, jolloin laadunvarmistuksen rooli on erityisen tärkeä. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi moottoreiden ja propulsiolaitteiden osat, jotka ovat keskeisiä meriteollisuudelle.

Korkea laadunvarmistuskyky ja laadunvalvonta perustuvat sekä huippuluokan koneisiin että ihmisten taitoon. Työntekijöiden osaaminen ja ammattitaito ovat olennaisessa roolissa prosessin onnistumisessa, ja heidän työpanoksensa yhdistyy automaation tuomaan tehokkuuteen.

Valmistusprosessin alkuvaihe on kriittinen, ja laadunvarmistus on sisällytetty siihen alusta lähtien. Ensimmäisen tuotteen tarkistaminen tarkasti varmistaa, että tuotanto täyttää asiakkaan asettamat laatuvaatimukset. Laadunseuranta jatkuu koko tuotannon ajan, ja otantatiheyttä säädetään tuotteen vaativuuden ja asiakasvaatimusten perusteella.

ITA Nordicilla on omistautunut laadunvarmistustiimi, joka vastaa koordinaattimittakoneiden käytöstä ja kalibroinneista. Vaikka mittaukset ovat pitkälti automatisoituja, ihmisen asiantuntemus on välttämätöntä mittauksien suunnittelussa ja tulosten analysoinnissa. Tämä mahdollistaa tarvittavat muutokset valmistusprosessissa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

ITA Nordic on investoinut korkealaatuisiin laitteisiin ja tiloihin varmistaakseen vaativien tuotteiden laadun. Käytössä olevat 3D-koordinaattimittauskoneet ovat tarkkoja ja nopeita, mahdollistaen erittäin tarkat mittaukset. Lisäksi käytetään erilaisia mittausvälineitä, kuten työstökoneiden mittauspäitä ja lasermittauslaitteistoa, joka automatisoi mittaukset.

Laatu on keskeinen tekijä ITA Nordicin toiminnassa, ja korkea laadunvarmistusaste näkyy asiakastyytyväisyydessä. Asiakkaat voivat luottaa siihen, että he saavat laadukkaan ja asennusvalmiin tuotteen suoraan omalle tehtaalleen. Asiakastyytyväisyyskyselyt vuonna 2022 ovat vahvistaneet ITA Nordicin tuotteiden laadun ja toimitusvarmuuden erinomaiseksi, mikä on osoitus yrityksen kyvystä vastata asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin.

    Ota yhteyttä

    Täytä oheiseen lomakkeeseen yhteystietosi ja kerro lyhyesti mitä asiasi koskee. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.