Valmiit kokoonpanot virtaviivaistavat asiakkaidemme toimintaa

ITA Nordicilla kokoonpano on tärkeä osa sopimusvalmistuksen ketjua. Heillä on kattavaa kokemusta ja osaamista eri teollisuudenalojen ja laitevalmistajien kokoonpanojen toteuttamiseen. He pystyvät vastaamaan myös haastavien ja suurivolyymisten kokoonpanojen vaatimuksiin.

ITA Nordic on erikoistunut mittatarkkojen koneistettavien kappaleiden sekä erilaisten kokoonpanojen valmistukseen. Tällaisia laajaa osaamista ja tarkkuutta vaativia tuotteita ovat sähkökoneisiin sekä meriteollisuuteen valmistettavat moottorien osat ja erikoiskiinniketarvikkeet sekä erilaiset laakeri- ja hydrauliikkakokoonpanot. 

– Meillä on sarjatuotannosta vankka osaaminen myös kokoonpanojen osalta. Pystymme ylläpitämään tasaisen laadun sarjan koosta riippumatta ja toimittamaan sovitussa aikataulussa mm. eri laitevalmistajille laadukkaita ja vaativia osa- tai loppukokoonpanoja, kertoo ITA Nordicin tuotantojohtaja Erkki Martikainen. 

Haastavatkin osakokoonpanot eri teollisuudenalojen laitevalmistajille 

Sopimusvalmistuksen kokoonpanopalvelut ovat ITA Nordicin asiakkaille yksi kustannustehokkaimmista tuotannon osa-alueista – valmiiksi kootut tuotteet nopeuttavat lopputuotteen valmistamista ja toimitusta, sekä vapauttavat resursseja muuhun tuotantoon. ITA Nordic pystyy tarjoamaan asiakkailleen myös sellaista erikoisosaamista ja tuotantoa, jota ei välttämättä ole mahdollisia toteuttaa asiakkaiden omissa tuotantotiloissa. 

– Toteutamme niin osa- kuin loppukokoonpanoja eri teollisuudenalojen laitevalmistajille. Tällaisia kokoonpanoja ovat mm. sähkömoottoreiden laakeripaketit, kaivosporakoneiden paineakut sekä erilaisiin hydraulikäyttöön soveltuvat kokoonpanot. Viimeisintä teknologiaa olevien tuotantolinjojen sekä kattavan osaamisen ansiosta pystymme toteuttamaan selkeitä ja haastaviakin kokoonpanoja sarjatuotannossa luotettavasti. Olemme saaneet myös kiitosta siitä, että meiltä löytyy kykyä katsoa aina laajempaa kokonaisuutta eikä pelkästään yksittäisiä osa-alueita, kertoo Martikainen. 

Kokoonpano on osa kustannustehokasta sopimusvalmistusta

Toimiva sopimusvalmistus ja kokoonpano aloitetaan aina suunnittelupalaverilla ja tarkoin tehdyillä, asiakkaan tarpeisiin suunnitelluilla, tuotantovalmisteluilla. 

– Käymme suunnittelupalaverissa läpi asiakkaan toimittamat piirustukset, suunnittelemme tuotantovaihteet ja -linjat kokoonpantavien tuotteiden mukaan. Tarkistamme aina millaisia ominaisuuksia kokoonpano vaatii ja tarkkailemme laatua läpi koko tuotantolinjan, aina valmistuksesta kokoonpanoon ja lopputarkastukseen asti. Noudatamme tarkoin asiakkaan määrittelemiä laatustandardeja ja käytämme kokoonpanoissa esimerkiksi heidän määrittelemiä lukitteita ja voiteluaineita. Autamme tarvittaessa sopivien aineiden valinnassa, jotta meiltä lähtevä tuote täyttää vaativammatkin ominaisuudet, sanoo Martikainen. 

ITA Nordicilla kokoonpanot tehdään Puntalassa, moderneissa ja siisteissä tuotantotiloissa. Tuotteet kootaan käsin, mutta viimeisimmän teknologian ja laajan automaatio-osaamisen ansiosta tulevaisuudessa voidaan mahdollisesti hyödyntää robotiikkaa myös kokoonpanojen yhteydessä. 

– Tällä hetkellä robotiikkamme keskittyy enemmän osavalmistukseen, kattaen kappalevaihdon, viimeistelyn, merkinnän ja pesun, mutta meiltä löytyy kykyä ja valmiutta robotisoida myös kokoonpanovaiheita, kertoo Martikainen.  

ITA Nordicin vahvuus on monipuolisessa osaamisessa ja modernissa tehdasautomaatiossa

ITA Nordicilla on sarjavalmistuksen prosessit aina tarkoin suunniteltu, niin myös kokoonpanojen osalta. Huolellinen suunnittelu, vankka osaaminen niin pienten kuin suurten sarjojen valmistukseen sekä nykyaikainen tehdasautomaatio mahdollistavat tuotteiden ja kokoonpanojen valmistamisen erittäin kustannustehokkaasti. Tehokkaan ja erittäin laadukkaan kokoonpanon avulla asiakkaamme pystyvät toimittamaan omia tuotteitaan eteenpäin aikataulussa, säilyttäen heidän oman kilpailukykynsä vahvana. 

Katso kaikki uutiset