Höghållfasta fästanordningar måste klara extremt tuffa förhållanden.

Egenskaper som klarar extrema förhållanden krävs av höghållfasta fästanordningar. Specialskruvar, pinnbultar, bearbetade sexkantsmuttrar – ITA Nordic tillverkar fästanordningar för krävande användning. Produkternas höga kvalitet och en flexibel kundtjänst gör oss till en utmärkt partner.

Höghållfasta fästanordningar är centrala komponenter i till exempel stora dieselmotorer, vindkraftverk, fartygens drivsystem samt processindustrin. De måste tåla krävande förhållanden och erbjuda enastående pålitlighet gällande användningsegenskaperna. ITA Nordic tillverkar flexibelt specialskruvar och fästanordningar som uppfyller kundens krav i sin anläggning i Puntala.

Ett högkvalitativt resultat kräver högkvalitativa material

Ett högkvalitativt resultat kräver högkvalitativa material. Höghållfasta fästanordningar måste stå emot mycket höga belastningar och den hårda påfrestning de utsätts för i sin användningsmiljö. Till exempel kräver de kraftiga dieselmotorernas vibrationer och fartygens drivsystem som utsätts för korrosion att komponenterna är av hög kvalitet och tål olika miljöförhållanden. Stålet som används i tillverkningen av höghållfasta fästanordningar måste vara av en sådan kvalitet att de uppfyller de krav som ställs på den färdiga produkten. Det högkvalitativa stål som används i ITA Nordics produktion erbjuder utmärkt mekanisk styrka och hållbarhet för fästanordningarna.

– Vi tillverkar särskilt starka fästanordningar huvudsakligen av härdat stål och olika legeringar av rostfritt stål. Vi skaffar stålet antingen från inhemska eller utländska långvariga, pålitliga samarbetspartners. På så sätt kan vi vara säkra på att kvaliteten är utmärkt, och det blir inga obehagliga överraskningar i produktionen, säger ITA Nordics försäljningschef Jari Kärkkäinen.

Kvalitativa material möjliggör tillverkningen av höghållfasta fästanordningar enligt strikta tekniska krav. Till exempel tillverkas bearbetade sexkantsmuttrar och rundmuttrar ofta med snäva toleranser för att passa exakt med andra komponenter. När materialet i grunden är av hög kvalitet är det möjligt att tillverka produkter enligt exakta mått och tekniska krav i serietillverkning. Detta säkerställer rätt funktion och kompatibilitet för fästanordningarna.

– Jämn kvalitet är nyckeln till vår massproduktion. När tillverkningsmaterialet är enhetligt blir även resultatet det. Vi har två mycket precisa 3D-mätenheter i Puntala med vilka vi kan mäta produkterna med tusendels millimeters noggrannhet. Kvalitetssäkringen är på en mycket hög nivå hos oss, fortsätter Kärkkäinen

Tillverkning av fästanordningar enligt kundens krav

På ITA Nordic är vår maskinpark i toppklass inom branschen, och den uppgraderas regelbundet genom investeringar. Våra kompetenta professionella anställda säkerställer att den slutliga produkten tillverkas enligt kundens krav, både när det gäller egenskaper och kvalitet. Vår tekniska kompetens är av högsta klass, och produkten som skickas till kunden är alltid resultatet av en noggrant övervakad produktionsprocess.

– Vi tillverkar produkterna med hänsyn till kundens krav och användningsförhållanden. Till exempel tillverkas pinnbultar som utsätts för extrema temperaturer och tryck av material som behåller sina mekaniska egenskaper även i utmanande förhållanden. Materialen tas in till tillverkningen i tillräckligt god tid för att undvika mätfel och liknande problem som kan orsakas av temperaturskillnader, säger Kärkkäinen.

Vi levererar produkterna direkt från vårt lager till våra kunder i små eller stora serier. Höghållfasta fästanordningar kan fås från oss med olika elektrokemiska beläggningar, inklusive kopparbeläggning, elektropläterade beläggningar och kemisk svärtning. En order från kunden och produkterna levereras behandlade direkt till kundens anläggning enligt överenskommen tidtabell.

– Vi erbjuder också lagringstjänster till våra kunder. Cirka 90 % av de tillverkade produkterna skickas direkt från vårt lager till kunden. I praktiken, när en order kommer in, packar vi produkterna i rostskyddspåsar och levererar dem till kunden på så lite som 1 dag. Jag skulle säga att vår verksamhet är mycket flexibel, påpekar Kärkkäinen.

ITA Nordics kundnöjdhet är på toppnivå

Syftet med kvalitetsövervakningen av tillverkningsprocessen för höghållfasta fästanordningar är att minimera kvalitetsfel i produktionen, vilket förbättrar leveranskedjans prestanda och lönsamhet för både vår och kundens del. Kvalitetssäkringen är omfattande på ITA Nordic och omfattar alla arbetsmoment från start till förpackning.

Enligt en kundnöjdhetsundersökning som utfördes år 2022 ansåg våra kunder att både kvaliteten på de produkter vi tillverkar och leveranssäkerheten är utmärk. Vi har alltså lyckats nå våra mål, och vi strävar även i framtiden efter att hålla minst samma nivå.

Read all the news