ABB Oy, IEC LV Motors Vasa utnämnde ITA Nordic Oy till Årets leverantör 2022

ABB Oy, IEC LV Motors Vasa utnämnde ITA Nordic Oy till Årets leverantör 2022. ABB Oy, IEC LV Motors är världsledande inom elmotortillverkning och en föregångare inom utvecklingen av energieffektiva motorer. ABB:s IEC LV Motors utvecklar och tillverkar skräddarsydda IEC-lågspänningsmotorer för alla industrier och tillämpningar över hela världen. Kunder använder ABB:s produkter under krävande förhållanden, vilket ställer höga krav på produktkvaliteten.

ITA Nordics enhet i Närpes har svarat mot de höga mål som ABB Oy, IEC LV Motors har ställt.

Priset har tilldelats ITA Nordic bland annat på grund av den exceptionellt höga kvaliteten och leveranssäkerheten. ABB Oy, IEC LV Motors har satt upp mål för sin egen verksamhet som kräver noggrannhet och kompetens från sina leverantörer. En del av detta innefattar höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet för sina leverantörer, krav som ITA Nordics enhet i Närpes har överträffat år efter år.

En leveransprocess som överträffar kundkraven är resultatet av långvarigt och nära samarbete.

ITA Nordic Oy:s viktigaste resurs är vår kompetenta personal, vilket VD Tommi Laakso framhäver som det främsta framgångsfaktorn för företaget. Samarbetet och utvecklingen med ABB IEC LV Motors inleddes redan under Närpesfabrikens tidigare ägare Maxel Ab Oy. När ITA Nordic köpte verksamheten från Maxel Ab Oy i Närpes år 2021 var det viktigaste att behålla arbetstillfällena och den höga kompetensen hos personalen.

“Det här är en fantastisk erkännande av att företaget och dess personal har lyckats i det dagliga arbetet och konstant kunnat hålla en hög kvalitetsnivå. Detta erkännande är resultatet av årtionden av systematiskt och målinriktat arbete i Närpes.” – Tommi Laakso, VD, ITA Nordic Oy.

Ilkka Lassila ABB, Peter Mannfolk ITA, Patrick Häggblom ITA, Samu Mäkinen ABB

 

Order-leveransprocessen planeras alltid utefter kundens behov

Noggrant planerade och genomförda produktionsprocessfaser minskar fel och håller produktionen kostnadseffektiv. När tillverkningsprocessen för underleverantörsproduktion har optimerats enligt kundens behov, uppstår en konkurrenskraftig och högkvalitativ slutprodukt. På detta sätt kan kvalitetslöftet som ges till kunderna hållas både för produkter och deras leveranser.

“I Närpes har produktionsprocessen utvecklats och förbättrats kontinuerligt under lång tid, och det är lätt för oss att möta deras behov. För ITA Nordic är det en ära att alltid stå helt bakom kvaliteten på de produkter som skickas ut, och därför har vi satsat på dessa områden.” – Patrick Häggblom, fabrikschef, ITA Nordic Närpiö.

I praktiken innebär detta att bearbetningsmetoder och maskinunderhåll planeras och genomförs så att bearbetnings- och robotprogram kan fungera effektivt och med hög användningsgrad utan avbrott, oavsett produktionsvolymen. Kvaliteten på produkterna bekräftas bland annat av DNV GL Business Assurance Oy Ab som har certifierat dem enligt ISO 9001:2015 Kvalitetssystem.

ITA Nordic tillverkar komponenter och monterade enheter som används i krävande industrier som processindustrin, energiindustrin, gruvindustrin, marinindustrin och motorindustrin. Dessa inkluderar t.ex. skräddarsydda maskindelar som är lämpliga för gruv- och dieselmotorer, drivenheter och elektriska motorer. Produkterna kan om så krävs utföras i enlighet med kraven från klassningsorgan som ABS, BV, DNV GL, LR, RINA och RMRS.

Read all the news