Sopimusvalmistus

ITA Nordicilla kappaleiden valmistusprosessi on huolellisesti suunniteltu ja tarkasti määritelty alusta loppuun. Tärkeimmät valmistuksen kulmakivet ovat monitoimisorvit, jyrsinkoneet, valssauskoneet sekä niihin liittyvät robotit. Automatiikka ja robotit ovat olennainen osa prosessia, mutta työntekijöillä on edelleen merkittävä rooli eri vaiheissa. Yritys päivittää säännöllisesti konekantaansa vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita.

ITA Nordicin erikoisosaamiseen kuuluvat vaativien koneistettavien kappaleiden ja kokoonpanojen valmistus. Heidän päätuotteisiinsa kuuluvat erilaiset erikoiskiinnitystarvikkeet, jotka soveltuvat esimerkiksi marine propulsio -laitteisiin ja dieselmoottoreihin. Lisäksi yritys valmistaa osia sähkömoottoreihin, kuten päätykilpiä, akseleita, roottoreita, laakerikokoonpanoja ja muita akselimaisia tuotteita useille eri laitevalmistajille. Meriteollisuuden kiinnitystarvikkeita valmistetaan eniten.

Valmistuksen yhteydessä voidaan tarvita erilaisia pinta- ja lämpökäsittelyitä, jotka ITA Nordic hoitaa alihankkijaverkostonsa avulla. Yritys hallinnoi koko valmistusprosessia materiaalin hankinnasta kokoonpanoon asti.

ITA Nordicin konekanta koostuu monista jyrsinkoneista ja monitoimisorveista, joilla kappaleita työstetään. Yksi heidän erityispiirteistään on valssauskoneiden käyttö, joilla luodaan kierteitä suurikokoisiin ruuveihin. Robotiikka on myös olennainen osa valmistusprosessia, ja robotit eivät pelkästään vaihda kappaleita vaan osallistuvat aktiivisesti työskentelyyn, suorittaen muun muassa viimeistelyä, merkkausta ja pesua.

Vaikka automaatio ja robotiikka ovat keskeisiä valmistuksessa, osaavien työntekijöiden panos on edelleen tärkeä. Ennen varsinaista valmistusta suunnitellaan valmistusmenetelmä, mukaan lukien työvaiheet, ja hankitaan tarvittavat työkalut ja ohjelmat. Koneistaja suorittaa asetukset, kuten ohjelman lataamisen, työkalujen asettamisen ja tarvittavat säädöt.

Robottisoluissa operaattorit valvovat laatua ja tekevät tarvittavia säätöjä varmistaakseen, että kappaleet täyttävät laatuvaatimukset. Vaikka robotit suorittavat suuren osan työstöstä, ihmisen läsnäolo on edelleen keskeinen laadun takaamiseksi.

ITA Nordic tarjoaa joustavan valmistusprosessin, joka mahdollistaa monen kokoisten ja muotoisten kappaleiden tuottamisen. Yritys valmistaa niin pieniä kuin suuria komponentteja, kuten laippamaisia kappaleita ja akselimaisia osia. He pystyvät tuottamaan suuria sarjoja monimutkaisista komponenteista, ja he päivittävät jatkuvasti konekantaansa vastaamaan asiakkaiden kasvavia tarpeita.

ITA Nordicin vahvuutena on heidän kykynsä mukautua asiakkaiden tarpeisiin ja heidän tarjoamansa kattava palvelu aina suunnittelusta valmistukseen. Yritys pyrkii ylittämään asiakkaiden odotukset ja varmistamaan, että lopputuotteet ovat laadukkaita. Vuonna 2022 tehdyt asiakastyytyväisyyskyselyt vahvistavat heidän erinomaisen laatu- ja toimitusvarmuustasonsa, mikä kertoo yrityksen kyvystä vastata asiakkaiden vaatimuksiin ja odotuksiin.

    Ota yhteyttä

    Täytä oheiseen lomakkeeseen yhteystietosi ja kerro lyhyesti mitä asiasi koskee. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.