Laadunvarmistus

ITA Nordicilla laadunvarmistus on tärkeä osa tuotteiden valmistusprosessia, ja se alkaa jo tuotannon ensimmäisestä vaiheesta. Tuotantoprosessiin sisältyy jatkuvaa laadunvalvontaa, ja ensimmäisen kappaleen tarkastus suoritetaan välittömästi varmistaen, että tuotanto noudattaa asiakkaan asettamia tiukkoja laatuvaatimuksia. Prosessiaikainen laadunvalvonta on avainasemassa laatukustannusten hallinnassa.

Laadunvarmistus on merkityksellistä jo materiaalien hankintavaiheessa, mutta prosessiaikainen valvonta on yhtä lailla tärkeää, sillä se mahdollistaa suunnitelmallisen ja kustannustehokkaan tuotannon. ITA Nordic on erikoistunut erityisesti mittatarkkojen koneistettavien kappaleiden ja monimutkaisten kokoonpanojen valmistukseen, joissa laadunvarmistus on erityisen kriittistä. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi meriteollisuuden moottoreiden ja propulsiolaitteiden osat, joissa vaaditaan toimintavarmuutta ja huippulaatua.

Laadunvarmistus on keskeinen osa tuotantoprosessia, mutta osaavilla työntekijöillä on ratkaiseva rooli tulosten saavuttamisessa. Tuotannon alkuvaihe on erityisen kriittinen vaihe, ja laadunvarmistus on integroitu tuotteen valmistusprosessiin jo alkumetreiltä lähtien. Tällä tavoin mahdollisiin poikkeamiin voidaan reagoida välittömästi, tuotanto pysyy kustannustehokkaana, ja asiakkaalle voidaan toimittaa tuotteet sovitussa aikataulussa.

Käytännössä prosessiaikainen laadunvarmistus tarkoittaa ensimmäisen kappaleen huolellista tarkastusta sekä tuotannontekijän että laadunvarmistajan toimesta. Tämä varmistaa, että tuotanto täyttää asiakkaan asettamat tiukat laatuvaatimukset. Laadunvarmistusprosessiin kuuluu myös tietyn otantavälin mukainen seuranta sekä viimeisen kappaleen tarkistus. Otantatiheys määräytyy prosessin laaduntuottokyvyn, tuotteen vaativuuden, tuotantomäärän ja asiakasvaatimusten perusteella.

ITA Nordicilla on omistettu laadunvarmistuksen ammattilaisten tiimi, joka vastaa mittauksista ja laitteiden kalibroinnista. Vaikka mittaukset ovat suurelta osin automatisoituja, inhimillinen osaaminen on keskeinen tekijä suunnittelussa, analysoinnissa ja tulosten perusteella tehtävissä päätöksissä. Tämä mahdollistaa valmistusprosessin jatkuvan parantamisen ja varmistaa tuotteiden laadun sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

ITA Nordic on investoinut korkealaatuisiin laitteisiin ja tiloihin varmistaakseen erittäin tarkkaa laadunvalvontaa. Laadunvarmistuksessa hyödynnetään alan johtavan laitevalmistajan 3D-koordinaattimittauskoneita, jotka ovat sekä tarkkoja että nopeita. Tämän lisäksi käytössä on käsimittavälineitä, työstökoneissa olevia mittauspäitä sekä lasermittauslaitteisto, joka mahdollistaa automatisoidun mittauksen.

Korkea laatutaso heijastuu asiakastyytyväisyydessä, ja ITA Nordicin tavoitteena on saavuttaa tyytyväiset loppuasiakkaat, oli kyse sitten kokoonpanoista tai yksittäisistä komponenteista. Laadunvarmistus on keskeinen osa ITA Nordicin päivittäistä toimintaa, ja se mahdollistaa korkealaatuisten tuotteiden toimittamisen asiakkaille. Asiakaskyselyssä vuonna 2022 yritys sai erinomaiset arviot tuotteiden ja toimitusten laadusta, mikä osoittaa onnistumisen niin yrityksen henkilöstölle kuin prosessien tehokkuudelle.

    Ota yhteyttä

    Täytä oheiseen lomakkeeseen yhteystietosi ja kerro lyhyesti mitä asiasi koskee. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.