Kone- ja laitevalmistaja, vapauta yrityksesi resursseja

Luotettava kumppani on teollisuuden sopimusvalmistuksessa onnistuneen lopputuotteen kannalta kaiken a & o. Kun yrityksellä on osaava valmistus- ja tuotantopalvelun kumppani, voivat he itse keskittää omat resurssinsa yrityksen kannalta tuottavampiin prosesseihin.  

Alan viimeisimpään teknologiaan ja moderniin tehdasautomaatioon panostava ITA Nordic on keskittynyt erityisesti vaativien mittatarkkojen koneistettavien kappaleiden sekä erilaisten kokoonpanojen valmistamiseen, joissa laatu ja toimivuus ovat lopputuotteen kannalta erityisen tärkeää. Tällaisia tuotteita ovat mm. meriteollisuuteen valmistettavat toimintavarmuutta vaativat moottoreiden ja propulsiolaitteiden osat. 

Joustavuus ja kattava osaaminen ovat selkeä etu asiakkaille 

ITA Nordicin asiakkaat ovat omien toimialojensa huipputekijöitä, erityisesti meri-, kaivos- ja energiateollisuudessa. Sopimusvalmistuksen kumppanina ITA Nordic pystyy toimittamaan laiva- ja offshore-luokiteltuja tuotteita mm. ABS, BV, DNV GL, LR ja RINA luokituslaitosten vaatimusten mukaisesti sekä tarjoamaan komponenttien ja kokoonpanojen lisäksi myös pidemmälle jalostettuja tuotteita myös avaimet käteen -periaatteella. Lisäksi heillä on hyvä osaaminen menetelmäinnovoinnissa, menetelmämuutosten adaptoinnissa sekä ylipäätänsä tuotantomenetelmien rakentamisessa – monipuolinen osaaminen on selkeä etu asiakkaille. 

– Meiltä löytyvät ne resurssit, joilla pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja kehittämään tuotantoprosessejamme jatkuvasti. Käytännössä, jos asiakkaan tarve tai vaikkapa koko tuote muuttuu radikaalisti, pystymme tyypillisesti ajamaan muutokset nopeasti tuotantoon. Näin asiakkaan ei tarvitse lähteä etsimään uutta kumppania, vaan pystymme mukautumaan joustavasti heidän tarpeisiinsa, sanoo ITA Nordicin liiketoimintajohtaja Jari Kärkkäinen.     

– Tällä hetkellä toimitamme asiakkaillemme pääasiassa koneistettuja komponentteja ja osakokoonpanoja, mutta panostamme tulevaisuudessa lisää myös kokoonpanoresursseihin, jotta voimme tarjota asiakkaillemme laajempaa yhteistyötä valmistuksen osalta. Kattavan osaamisemme ansiosta yritykset voivat vapauttaa pääomaa oman ydinliiketoiminnan investointeihin ja resurssit voidaan keskittää yrityksen kannalta tuottavampiin prosesseihin, jatkaa Kärkkäinen.

Laaja asiakaspohja on luonut vakaan pohjan toiminnallemme 

ITA Nordicilla pitkät ja stabiilit asiakassuhteet ovat luoneet vakaan pohjan tuotannolle ja mahdollistaneet yrityksen tasaisen kasvun. Tyypillisesti asiakasyhteistyö alkaa muutamilla uusilla tuotteilla ja palveluilla. Kun asiakkaidemme toimitusjärjestelmät ja -rutiinit, niin tilaus- kuin toimitusketjullekin, ovat tulleet tutuksi, on uusien tuotteiden ja palveluiden implementointi meidän järjestelmäämme helpompaa.  

– Asiakkaidemme etu on, että olemme kestävästi kasvava yritys, jossa asiakaspohja on laaja. Tuotannon kuormitus on tasaisempi eivätkä pienet muutokset vaikuta siihen. Uudet ja vanhat asiakkaamme voivat luottaa, että tuotantokykymme pysyy erinomaisena eri teollisuudenalojen suhdanteiden vaihtelusta huolimatta, kertoo Kärkkäinen. 

– Pitkät ja laajat asiakassuhteet eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyys, koska alallamme asiakkuuden kehittyminen kestää useamman vuoden. Siksi onkin hienoa, että suurimpien asiakkaidemme yhteenlaskettu asiakassuhteen pituus on 130 vuotta.

ITA Nordicin liikevaihto oli vuonna 2022 noin 20 miljoonaa ja työntekijöitä 85 henkilöä. Kasvu ja kannattavuus perustuu isolta osin pitkiin sopimuksiin asiakkaiden kanssa. ITA Nordic pystyy myös vastaamaan suoraan asiakkaiden tarpeisiin investoimalla säännöllisesti, jolloin asiakkaan tarvitsemalle tuotannolle tai palvelulle on varattu omat resurssit. Tällä tavoin pystytään säilyttämään saatavuus ja toimitusvarmuus sovitulla tasolla, samalla säilyttäen asiakkaiden kilpailukyky omilla markkinoillaan.

Mikä tekee ITA Nordicista ylivertaisen kumppanin? 

Yhtä tärkeänä kuin pitkiä ja stabiileja asiakassuhteita, voidaan pitää myös kestäviä suhteita toimittajien kanssa. On ensiarvoisen tärkeää, että yhteistyökumppaneilla on kyky pitää yllä vastaavaa laatua ja samanlaisia tavoitteita kuin ITA Nordicilla on itsellään omissa prosesseissaan. Tämän lisäksi pyritään myös itse toimimaan siten, että kumppanit voivat luottaa ITA Nordiciin yhteistyökumppanina ja kehittää sitä kautta omia prosessejaan vastaamaan kysynnän tarpeita. Jotta sujuvaan ja toisia tukevaan yhteistyöhön päästää, vaatii se säännöllistä ja avointa dialogia kumppaneiden välillä. Sovitaan yhteiset päämäärät ja toimintamallit – tämä luo kilpailuetua molemmille.  

– Mutta tekeekö se meistä ylivertaisen sopimusvalmistuksen kumppanin? Kyllä! Yllä mainitun lisäksi monessa tapauksessa suunnittelemme uusien markkinoiden lähestymistä yhdessä kumppaniemme kanssa. Tunnistamme oman positiomme toimitusketjussa ja myös toimittajiemme roolin siinä. Pitkät ja vakaat suhteet asiakkaisiimme sekä toimittajiin ovat kestävästi kehittyän tuotannon edellytyksiä, sanoo Kärkkäinen.  

Asiakastyytyväisyydestä ei tingitä 

ITA Nordicilla asiakastyytyväisyyden mittarina voidaan pitää mm. jo mainittuja pitkiä asiakassuhteita, mutta myös kunnianhimoista asennetta. Pyrimme tuottamaan markkinoiden parasta valmistus- ja asiakaspalvelua. Pidämme huolen, että tuotteiden ja toimitusten laatu vastaa aina vaadittua tasoa.

– Meille tärkeintä on, että kysyttäessä asiakas voi sanoa tehneensä ITA Nordicin kanssa yhteistyötä ilman merkittäviä ongelmia jo vuosikausia. Tähän olemme aina pyrkineet ja tulemme pyrkimään jatkossakin, sanoo Kärkkäinen.

Tutustu referensseihimme!

 

Katso kaikki uutiset