ITA Nordicilta lähtevä tuote on tarkoin seuratun tuotantoprosessin tulos

ITA Nordicin tuotantoprosessit suunnitellaan siten, että sopimusvalmistuksen lopputulos on aina ylivertainen. Tähän päästään viimeisintä teknologiaa olevan konekannan ja tehdasautomaation sekä työntekijöiden laajan teknisen osaamisen ansiosta. 

Valmis, loppuun asti viimeistelty tuote edellyttää koko tuotantoprosessin laadun varmistamista aina materiaalihankinnoista lopputuotteeseen asti. Vaativiin, mittatarkkoihin koneistettaviin kappaleisiin ja erilaisiin kokoonpanoihin erikoitunut ITA Nordic pitää huolen siitä, että heiltä lähtevä valmis tuote on aina viimeistelty ja laatutasoltaan erinomainen.  

– Asiakas voi hankkia tuotteen niin sanotulla “yhden luukun” -periaatteella. Yhdellä tilauksella asiakas saa meiltä vaivattomasti laadukkaan ja asennusvalmiin tuotteen tai kokoonpanon suoraan omalle tehtaalle toimitettuna, sanoo ITA Nordicin hallituksen puheenjohtaja Tommi Matikainen.

Laatusertifioidut tuotteet vaativiin koneistuksiin

ITA Nordicilta lähteviä komponentteja ja kokoonpanoja valmistetaan mm. prosessi-, energia-, kaivos-, meri- ja moottoriteollisuuden vaativiin tarpeisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi räätälöidysti valmistetut koneiden osat, jotka soveltuvat asiakkaiden valmistamiin kaivos- ja diesel-koneisiin, propulsiolaitteisiin sekä sähkömoottoreihin. Tuotteet voidaan tarvittaessa toteuttaa luokiteltuina mm. ABS, BV, DNV GL, LR, RINA ja RMRS luokituslaitosten vaatimusten mukaisesti. 

ITA Nordicille on kunnia-asia seistä aina lähtevien tuotteiden laadun takana sataprosenttisesti. Jotta laadukkaaseen lopputulokseen päästään, tulee koko valmistuksen prosessiketjun olla tarkoin mietitty ja jokainen työvaihe laadukkaasti toteutettu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koneistusmenetelmät suunnitellaan ja toteutetaan niin, että työstö- ja robottiohjelmat pystyvät toimimaan tehokkaasti ja hyvällä käyttöasteella keskeytyksettä tuotantomäärästä riippumatta. Tuotteiden laadusta kertoo mm.  DNV GL Business Assurance Oy Ab:n heille sertifioima SFS-EN ISO 9001:2015 Laatujärjestelmä.

Tekninen osaamisemme on huippuluokkaa

Tuotannossa on panostettu erityisesti viimeisintä teknologiaa olevaan konekantaan ja tehdasautomaatioon. Talon sisältä löytyy huippuluokan teknistä osaamista ja lisäksi henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti. Tällä tavoin pystytään tuottamaan asiakkaille erittäin vaativiakin valmiiksi koneistettuja komponentteja ja osakokonaisuuksia. 

– Asiakkaamme luottavat siihen, että pystymme valmistamaan tuotteet asennusvalmiiksi ja lähettämään ne tehtaalle ilman, että heidän itse täytyy todentaa yksittäisten kappaleiden mittoja tai laatua. Huolehdimme aina kattavasta ja asianmukaisesta työvaiheiden dokumentoinnista, joten tarvittaessa dokumentaatioon on mahdollista palata myös myöhemmin, sanoo Matikainen. 

Asiakastyytyväisyys kertoo meiltä lähtevän viimeistellyn tuotteen laadusta

ITA Nordicin tavoitteena on aina tyytyväinen loppuasiakas. Tähän tähdätään pyrkimällä ylittämään asiakkaiden odotukset ja varmistamaan, että heiltä lähtevä tuote on laadukkaasti valmistettu. Vuonna  2022 tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan ITA Nordicin valmistamien tuotteiden laatu ja toimitusvarmuus on asiakkaiden mielestä erinomainen. Se kertoo selvästikin siitä, että koko ITA Nordicin henkilöstö on onnistunut työssään ja asiakkaiden odotuksiin on pystytty vastaamaan.

Kysy lisää sopimusvalmistuksestamme

Katso kaikki uutiset