ITA Nordic vastasi kysynnän kasvuun – Närpiön tehdaslaajennus on valmis

ITA Nordicin Närpiön yksikön tehdaslaajennus on valmistunut. Laajennuksella haluttiin vastata kysynnän kasvuun ja samalla korvata vanhaksi käynyttä konekantaa. 

ITA Nordicin Närpiön yksikkö on keskittynyt koneistettujen tarkkuusakseleiden tuotantoon, joita käytetään mm. sähkömoottoreissa. Asiakaskunnan ja tilauskannan kasvaessa eteen tuli tarve modernisoida tuotantoprosesseja sekä -kalustoa pysyäkseen kilpailukykyisenä. Uusien koneiden ja teknologioiden käyttöönotto mahdollistaa tehokkaan ja korkealaatuisen akselivalmistuksen. 

– Jo vuonna 2021 Maxelin liiketoimintakaupan yhteydessä tiesimme, että tulevat kasvutavoitteet edellyttävät korvausinvestointia vanhan päidentasaukseen tarkoitetun työstökoneen tilalle. Ennen investointipäätöstä pohdittiin, olisiko vanhan koneen kunnostaminen kannattavaa. Selvitimme eri vaihtoehtoja ja aika nopeasti selvisi, että päidentasauksen osalta investointi uuteen on ainoa järkevä ratkaisu, kertoo ITA Nordicin toimitusjohtaja Tommi Laakso.

– Koneen tekninen modernisointi olisi tullut yllättävän kalliiksi verrattuna uuden koneen investointiin. Investoimalla uuteen, saimme käyttöömme modernin robottisolun pelkän päidentasauskoneen sijaan. Näin saimme automatisoitua aikaisemmin manuaalisia työtehtäviä, mikä nopeuttaa työvaiheita ja parantaa työn mielekkyyttä, jatkaa Laakso 

Tehdaslaajennus aloitettiin keväällä 2023 

Investointipäätöksen myötä rakentamispäätös laajennuksesta tehtiin vuonna 2022. Ennen rakennustöiden aloittamista hankittiin tarvittavat luvat ja hyväksynnät laajennukselle. Projektin toteuttajaksi valikoitui paikalliset toimijat lähialueelta ja laajennukseen liittyvät työt aloitettiin alkuvuodesta 2023. 

– Projekti eteni suunnitellusti ja hyvin aikataulussa pysyen. Tilat saimme käyttöömme lokakuussa 2023, jonka jälkeen marraskuussa aloitettiin koneasennukset. Vanha päidentasauskone korvattiin uudella robottisolulla. Se sisältää AXA työstökeskuksen, Fanucin teollisuusrobotin kappaleiden käsittelyyn sekä koneistettaville akseleille syöttö- ja poistoradat. Perehdytys uuteen koneeseen alkoi laitetoimittajan muutaman viikon koulutuksella. Solussa saimme tuotannon käyntiin tammikuussa 2024, kertoo Laakso projektin etenemisestä. 

Närpiön tehdaslaajennus otettiin normaaliin tuotantokäyttöön suunnitellusti aikataulussa alkuvuodesta 2024 kun kaikki uusiin tiloihin tulleet kone- ja kalustoasennukset saatiin valmiiksi. Laajennuksen kokonaispinta-ala on reilut 500 m² ja tilat ovat akseleiden päidentasauksen sekä tuotteiden kokoonpanon käytössä. 

Tuotanto jatkui normaalisti koko laajennusprojektin ajan 

Asiakaskunnan laajentaminen ja kasvutavoitteet asettivat Närpiön tehtaalle haasteita, joihin vastattiin laajennuksella. Nykyistä tuotantoa ei kuitenkaan ollut mahdollista keskeyttää missään vaiheessa investointihanketta, joten uudelle päidentasaussolulle tuli rakentaa oma tilansa. 

– Laajennusprojekti suunniteltiin ja toteutettiin huolellisesti, jotta tuotanto ei häiriintyisi missään vaiheessa. Vanha kone jatkoi toimintaansa vanhalla paikallaan ja uusi kone asennettiin tehtaan laajennusosaan sen valmistuttua. Tämä mahdollisti sujuvan tuotannon koko projektin ajan sekä antoi uuden solun käyttöönottoon tarvittavan työrauhan. Nyt kun uusi solu on normaalissa käytössä, vanha kone voidaan poistaa tuotannosta ja vapautuva tila saadaan muuhun tuotantokäyttöön. Laajennus tukee kasvusuunnitelmiamme ja mahdollistaa asiakaskunnan sekä tuotantokapasiteetin kasvattamisen myös tulevaisuudessa, kertoo Laakso. 

ITA Nordicin kilpailukyky on tulevaisuudessa entistäkin parempi 

Närpiön tehdaslaajennuksen ja parannetun automaation myötä ITA Nordic on tehostanut prosessejaan. Koska kapasiteettia on mahdollista tulevaisuudessa vielä kasvattaa, tulevat tuotantomäärät ja kilpailukyky luonnollisesti kasvamaan entisestään.   

– Tämän investointipaketin viimeisenä vaiheena uusitaan vielä toinen Närpiössä olevista kahdesta sahasta kevään 2024 aikana. Tämän jälkeen akselituotantomme aihion valmistus on vahvassa vedossa taas vuosiksi eteenpäin ja seuraavat investoinnit Närpiössä kohdistuvatkin näillä näkymin sitten akseleiden sorvaukseen, kertoo Tommi Laakso Närpiön yksikön suunnitelmista. 

Katso kaikki uutiset