ITA Nordic mukana rahoittamassa LUT-yliopiston uutta professuuria

Yhteiskunnan siirtyessä fossiilisista energialähteistä uusiutuvaan sähköön, on sähkötekniikan osaamiselle valtava kysyntä. LUT-yliopisto perustaa Lappeenrantaan uusiutuvaan energiaan keskittyvän sähkötekniikan professuurin. ITA Nordic on mukana rahoittamassa professuurin perustamista.  

Uusiutuvan sähkön käytöllä korvataan polttoenergiaa liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuudessa. Syitä tähän kehitykseen ovat yksinkertaisesti taloudellisuus sekä tarve hillitä ilmaston lämpenemistä vähentämällä hiilidioksidipäästöjä. Samalla syntyy mahdollisuus rakentaa Suomeen täysin uutta teollisuutta, joka perustuu uusiutuvaan sähköön ja sillä tuotettuun vetyyn. (Lähde: www.lut.fi)

Lue lisää aiheesta: https://www.lut.fi/fi/uutiset/lut-yliopisto-perustaa-lahjoitusvaroilla-uuden-sahkotekniikan-professuurin-lappeenrantaan?fbclid=IwAR1BpnlaiaEIST-TWQrseWj3ySWJ9-tx2fsxp4SpniZ_K_K-C8_M2gnmEt8 

Katso kaikki uutiset