Avoin ja kannustava työilmapiiri näkyy lopputuotteessa asti

ITA Nordic panostaa työntekijöiden hyvinvointiin ja kehittymiseen. Moderni työympäristö mahdollistaa erinomaiset työolosuhteet sekä yksilöllisen etenemisen uralla. Nämä yhdistettynä avoimeen ja kannustavaan työilmapiiriin tekee ITA Nordicista työpaikan, jossa on reipas yhdessä tekemisen meininki. 

Mittatarkkoihin koneistettaviin kappaleisiin sekä erilaisten vaativien kokoonpanojen valmistukseen erikoistunut ITA Nordic tarjoaa työntekijöilleen modernit työvälineet ja olosuhteet työntekoon. Liikevaihdosta käytetään vuosittain noin 10 % investointeihin, mikä tarkoittaa uusia koneinvestointeja sekä panostamista automaation kehittämiseen.   

– Olemme moderni konepaja ja meillä on enemmän robotteja suhteessa työntekijöihin kuin autotehtaissa. Huolehdimme siitä, että kaikki koneet ja työkalut ovat kunnossa ja hyvässä järjestyksessä. Roboteille olemme automatisoineet kaikki toistuvat ja raskaat työt ja panostamme muutenkin työntekijöiden hyvinvointiin ja työskentelyolosuhteisiin. Ilmastoidut työtilat parantavat viihtyvyyttä ja helpottavat laaduntuottoa – myös kesähelteillä, sanoo ITA Nordicin tuotantojohtaja Erkki Martikainen. 

ITA Nordicilla on hyvät mahdollisuudet kehittyä ja edetä  

Valmistettavien tuotteiden valmistusprosesseihin kuuluu useita eri työvaiheita. Suurin työntekijäryhmä ITA Nordicilla on koneistajat, jotka työskentelevät sorveilla, jyrsinkoneilla ja monitoimisorveilla. Osaamistaso määrittelee tarkemmin työtehtävien sisällön ja oman kehityksen mukaan voi edetä eri työtehtäviin.  

– Perehdytämme kaikki työntekijämme omaan työpisteeseen jo heti alusta alkaen. Käymme läpi koneen peruskäytön sekä aihioiden ja valmiiden kappaleiden käsittelyn. Prosessiaikainen laadunvarmistus on meille tärkeää ja siksi opastamme jokaista koneistajaa valvomaan kappaleiden laatua ja mm. säätämään korjaimia sen perusteella, kertoo Martikainen. 

Työtehtävissä eteneminen on yksilöllistä ja ITA Nordic haluaakin tukea jokaisen työntekijän kehitystä. Talon sisältä löytyy paljon omaa osaamista – kaikkia työntekijöitä opastetaan ja neuvotaan heidän kehityshalukkuutensa mukaan ja tarvittaessa tarjotaan ulkopuolisen järjestämään koulutusta. 

– Työntekijän kehittyminen on sekä hänen itsensä että työnantajan etu. Koulutamme pääsääntöisesti haastavampiin tehtäviin talon sisällä, mutta tämän lisäksi on mahdollista osallistua tarvittaessa erilaisille kursseille, kuten CAM-ohjelmoinnin ja robotiikan kursseille. Myös työstökoneiden valmistajat tulevat meille paikan päälle pitämään esimerkiksi käyttökoulutuksia, kertoo Martikainen. 

Urapolulla eteneminen lähtee kunkin työntekijän omasta innokkuudesta ja halukkuudesta kehittää osaamistaan. Tärkeintä on kiinnostus ja oikea asenne työtä kohtaan, ITA Nordicilta löytyy työkalut ja opastus niiden toteuttamiseen.  

– Meillä on usein harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä, jotka työskentelevät kykyjensä mukaisissa työtehtävissä esimerkiksi pakkaamossa, viimeistelyssä sekä myös työstökoneilla. Panostamme perehdytykseen ja työjakson aikana usea opiskelija tai kesätyöntekijä ottaakin suuren harppauksen eteenpäin omassa osaamisessaan, kertoo Martikainen.

Tietenkin tarjoamme myös kokeneemmille tekijöille haasteita ja mahdollisuuden kehittää osaamistaan. Meillä työskentelee kattavalla osaamisella työntekijöitä tuotantoprosessien eri vaiheissa, kuten koneistuksessa, tehdaslogistiikassa, viimeistelyssä, laadunvarmistuksessa, pakkauksessa sekä esihenkilö- ja johtotasolla. Kaikilla on mahdollisuudet kehittyä omassa työssään, jatkaa Martikainen  

Työilmapiiri on avoin ja kannustava 

ITA Nordicilla työntekijöiden tyytyväisyys on erittäin hyvällä tasolla. Työilmapiiri koetaan hyväksi ja työnteossa on tekemisen meininki: kaveria autetaan, oppimista tuetaan ja halu tehdä yhdessä asiat parhaalla mahdollisella tavalla on kova. Työntekijöiden tyytyväisyys näkyy mm. vähäisenä vaihtuvuutena.  

– Ilmapiiri on meillä avoin ja yhteistyö toimii. Esihenkilöitä pidetään helposti lähestyttävinä ja heihin voi luottaa. Käymme koko tuotannon kanssa kahden viikon välein läpi niin työturvallisuuteen, talouteen, laatuun sekä viihtyvyyteen liittyviä asioita ja jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi, kertoo Martikainen.

Meillä on käytössä myös aloitejärjestelmä ja kannustamme työntekijöitä antamaan palautetta. Kehitämme toimintaamme sen perusteella, mikä toimii parhaiten, ei sen mukaan keneltä idea on peräisin. Kaikkia työntekijöitä kohdelleen tasapuolisesti.  

Työhyvinvointiin panostetaan myös työntekijöille järjestetyillä yhteisillä virkistystapahtumilla ja erinäisillä työntekijöiden muistamisilla. Meillä on käytössä myös niin kutsuttu saldopankki, joka mahdollistaa työaikojen jouston tarvittaessa. Lisäksi meillä on laajempi työterveyshuolto ja vakuutus, joka kattaa myös vapaa-ajalla tapahtuneet tapaturmat. Avoin ja kannustava työilmapiiri näkyy lopputuotteessa asti! 

Katso avoimet työpaikkamme tai jätä avoin hakemus >> 

Katso kaikki uutiset