Underleverantösmässan 26-28.9.2023

Finlands ledande industrievent. Underleverantörsmäsan, kommer att ordnas i Tammerfors Mäss – och idrottscentrum 26-28.9.2023.

Kom och besök oss, så kan vi diskutera samarbetsmöjligheter.

ITA Nordic, som satsar på modern fabriksautomation, är en utmärkt partner för maskin- och utrustningstillverkare som särskilt fokuserar på tillverkning av precisionsbearbetade komponenter och olika montage.

Vi erbjuder våra kundföretag möjligheten att koncentrera sina resurser till de mest produktiva processerna och kärnverksamheten – och lämna tillverkningsprocessen av produkterna till oss.

Read all the news