Investoinneille on saatu tukea Euroopan aluekehitysrahastosta:

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma

ITA Nordic Oy on toteuttanut seuraavat projektit:

Hankkeen nimi:
Investointi 5-akseliseen työstökeskukseen

Rakennuttaja:
ITA Nordic Oy

Toteutusajanjakso:
18.01.2016 – 31.12.2016

 

Hankkeen nimi:
Investointi monitoimisorviin

Rakennuttaja:
ITA Nordic Oy

Toteutusajanjakso:
18.04.2016 – 28.02.2017

 

Hankkeen nimi:
Investoinnit yrityksen kilpailukyvyn parantamiseen ja kansainvälisen myynnin kasvattamiseen.

Rakennuttaja:
ITA Nordic Oy

Toteutusajanjakso:
01.05.2017 – 31.12.2018

 

Hankkeen nimi:
Investointi monitoimisorviin

Rakennuttaja:
ITA Nordic Oy

Toteutusajanjakso:
23.11.2017 – 31.12.2018

 

Hankkeen nimi:
ITA Nordic Oy:n viennin edistäminen

Toteuttaja:
ITA Nordic Oy

Toteutusajanjakso:
02.03.2018 – 31.12.2019